Viitteet

 1. Eturauhassyöpä. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla internetissä: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi11060#s8 (viitattu 14.4.2020).
 2. Pohjoismainen eturauhassyöpäpotilastutkimus. 2014.
  Terveyskirjasto: Eturauhasen liikakasvu http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00209&p_haku=eturauhanen(viitattu 14.4.2020)
  Medline Plus. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/prostatediseases.html (viitattu 14.4.2020)
 3. Haas P. Gabriel et al. The Worldwide Epidemiology of Prostate Cancer: Perspectives from Autopsy Studies. Can J Urol. Feb 2008; 15(1): 3866–3871
  Eturauhassyöpä – miesten yleisin syöpä Suomessa. Käyvän hoidon potilasversiot 8.10.2014. Kirsi Tarnanen, Sirpa Aaltomaa, Raija Sipilä ja Pekka Jousilahti. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00006(viitattu 14.4.2020)
 4. Eturauhassyöpä. Syöpäjärjestöt: Kaikki syövästä: https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/eturauhassyopa/(viitattu 14.4.2020)
  Eturauhassyöpä. Lääkärikirja Duodecim. 27.1.2020, Osmo Saarelma. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00210 (viitattu 14.4.2020)
 5. Cancer.org, http://www.cancer.org/cancer/prostatecancer/detailedguide/prostate-cancer-risk-factors(viitattu 14.4.2020)